نویسنده = زینب شکوهی
برآورد شاخص تاب آوری کشاورزی ایران در برابر تغییرهای اقلیمی.

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 63-78

مریم احسانی؛ زینب شکوهی


راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصول‌‌های باغبانی استان فارس، ایران.

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-16

زینب شکوهی؛ سپیده ذوالنواری؛ آذر شیخ زین‌‌الدین