نویسنده = �������������� ��������������
بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-16

غلامرضا سلطانی؛ سعید یزدانی؛ سیروس سلمانزاده؛ اسماعیل شهبازی؛ عزت اله کرمی؛ ایرج ملک محمدی؛ آرش دوراندیش