نویسنده = مریم امیدی نجف‌آبادی
واکاوی نقش مدیریت جامع نوآوری در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 17-34

ندا بنی اسدی؛ داود ثمری؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی


عامل‌های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم‌های آبیاری زیرفشار

دوره 4، شماره 2، آذر 1398، صفحه 223-238

عبدالله موموندی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا