نویسنده = ������������ ��������
اهمیت کنترل عامل‌های مؤثر در شرایط محیطی گلخانه‌های تجاری

دوره 6، شماره 2، آبان 1400، صفحه 123-138

قاسم زارعی؛ جلال جوادی مقدم؛ حمیده فریدی


تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره‌‌وری اقتصادی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-62

قاسم زارعی؛ علی محمد جعفری