نویسنده = مجتبی زاغری
ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-48

نصرالله سفیدبخت؛ علی نیکخواه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمدجواد ضمیری؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک


چالش‌‌های پرورش و تغذیه طیور در ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1397، صفحه 169-180

مجتبی زاغری