نویسنده = فاطمه حببیب پور مهربان
زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-112

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان