1. آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

صفحه 1-18

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار


2. مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان

صفحه 19-32

کورش وحدتی؛ سعادت ساریخانی


3. تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار برمبنای سنجش تاب ‌آوری (بررسی موردی: جنوب‌غرب کشور)

صفحه 33-44

مهسا عبدالشاه‌نژاد؛ حسن خسروی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ غلام‌رضا زهتابیان؛ امیر علم‌بیگی


4. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

صفحه 45-56

منصور امیدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ عبدالمجید رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ داریوش مظاهری؛ مصطفی ولی زاده؛ بهمن یزدی صمدی


5. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

صفحه 57-64

غلامحسین حق‌‌نیا؛ علی ابطحی؛ حمید سیادت؛ فرهاد خرمالی؛ محمدرضا مصدقی


6. ارزیابی راهبرد‌های تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره‌‌گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3

صفحه 65-80

منصور زیبایی؛ احسان حشتمی رفسنجانی؛ آذر شیخ زین‌‌الدین


7. ردیابی زودهنگام تهاجم قارچ‌‌های بیمارگر گیاهی در زیست‌‌بوم‌‌های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تأکید بر گونه‌‌های Phytophthora

صفحه 81-96

رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ فاطمه سلمانی‌‌نژاد


8. کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی