1. ارزیابی سودمندی های اقتصادی رتبه‌بندی محصول‌های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت

صفحه 123-138

سمانه عابدی؛ محمد علی ملبوبی


2. راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی

صفحه 139-156

نعمت الله شیری؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ کیومرث زرافشانی


3. فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

صفحه 157-168

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی


4. لیپیدهای بازساخته در صنعت غذا و تأثیرهای فراسودمندی آن‌‌ها

صفحه 169-180

نگین سیف زاده سیف زاده؛ محمدعلی سحری


5. ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه‌ها در برخی از منطقه‌های ایران

صفحه 181-198

نعمت اله اعتمادی؛ رضوان محمدی نژاد؛ ابوذر شیخ علیان


6. بسته‌بندی محصول‌‌های کشاورزی، راهبردی برای کاهش ضایعات آن‌‌ها

صفحه 199-212

بهجت تاج‌الدین


7. پایش تغییرهای الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس شاخص‌‌های بوم‌شناختی

صفحه 213-222

محمد تیموری؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری


8. عامل‌های مؤثر بر گرایش کشاورزان به استفاده از سیستم‌های آبیاری زیرفشار

صفحه 223-238

عبدالله موموندی؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ سیدجمال فرج‌الله حسینی؛ فرهاد لشگرآرا


9. وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری)

صفحه 239-250

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


10. ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول‌های زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی

صفحه 251-266

سمانه عابدی