مشکل‌‌های مدیریتی گاوداری صنعتی در ایران و ارائه راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل افزایش جمعیت شهری، بالا رفتن سطح فرهنگ، بهداشت و قدرت خرید،  تولید شیر گاو به شیوه بومی نیاز کشور را تأمین  نمی‌‌کند. حدود 60 سال از ورود گاوهای شیری صنعتی به ایران می‌گذرد و در این مدت، این حرفه همگام با دیگر زیربخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته رشد چشمگیری داشته است، ولی هم‌‌چنان نارسایی‌هایی در این زمینه وجود دارد که به دلیل نداشتن شناخت کامل از ویژ‌‌‌‌گی‌‌های گاو پرتولید صنعتی و در نتیجه ضعف مدیریتی است. گاو پرتولید صنعتی، که در فرایندهای پیچیده زیستی و با امکانات غذایی و بهداشتی فراوان در مناطق معتدل اروپا و امریکا ایجاد شده است، در برابر تنش‌‌های محیطی حساس است. بنابراین پرورش‌دهنده گاو‌‌های شیری، در شرایط اقلیمی متفاوت ایران باید از شیوه‌‌های درست پرورش گاو و گوساله، مانند فراهم کردن مکان مناسب، روش تغذیه، بهنژادی و اصول بهداشت آگاه باشد و توانایی به کارگیری اصول و فنون نوین را داشته باشد. کم‌‌توجهی به گزینش اقلیم مناسب، مشکل‌ها و خسارت‌‌های زیادی را تاکنون در تولید شیر و تولیدمثل گاو ایجاد کرده است. در این مطالعه، عامل‌های کلیدی در مدیریت گاوداری صنعتی معرفی و ضمن بررسی وضعیت موجود گاوداری‌های صنعتی، راهکارهایی برای حل مشکل‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

امانلو، ح. و ط. امیرآبادی. 1390. مراقبت از گاوها در دوره انتقال ( ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان. 210 صفحه.
بی نام . 1392. نتایج آمار گیری از گاوداری های صنعتی کشور،. دفتر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مرکز آمار ایران.
بی نام. 1365. وزارت کشاورزی. اصلاح بهبود شیر. گزارش مقدماتی، بررسی مسائل و مشکلات گاوداری های استان تهران. ایران.
خالداری، م. 1386. اصول پرورش گوسفند و بز. ویرایش دوم، چاپ سوم. ناشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی. 560 صفحه.
خضری، ا. و ع. نیکخواه. 1394. تغذیه گوسفند شیرده (ترجمه). انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.  327 صفحه.
دانش مسگران، م. 1394. تأثیر تنش های مدیریتی ، تغذیه ای و محیطی بر تولید شیر گاوهای هلشتین. همایش پژوهش های نوین در علوم دامی‌، دانشگاه بیرجند، خرداد 1394.
دقیق کیا، ح. و ا.م. عسکری. 1392. پرورش گوساله و راههای عملی آن ( ترجمه). ویرایش دوم ، انتشارات شایسته‌، 236 صفحه.
زهری، م.ع. 1389. ضرورت اصلاح ساختار اجرایی و برنامه ریزی دولتی بخش خصوصی برای حل مشکلات مرغداری کشور. قسمت دوم، جلد دوم، گزارش نهایی طرح و بررسی مسایل کشاورزی و منابع طبیعی (مجری: عباس شریفی) گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، صفحه‌‌های 362 تا 371.
ضمیری، م.ج. 1385. فیزیولوژی تولید مثل. گردآوری و تدوین، انتشارات دانشگاه شیراز . 448 صفحه.
 ضمیری، م.ج. 1390. پرورش گاو شیری در مناطق گرم ( ترجمه). انتشارات حق شناس. 539 صفحه.
عزیزالهی، ع. 1394. کاهش تولید شیر رمز بقای صنعت دامداران ایران، ماهنامه دامداران ایران، 3-2:(4)193.
 ناصریان، ع. و ع.ر. علیزاده مقدم ماسوله، (1386). مواد خوراکی در تغذیه گاوهای شیری (ترجمه). چاپ سوم، مؤسسه چاپ و انتشارات رضوی. 172 صفحه.
نیکخواه، ع. 1376. گزارش نهایی طرح آینده غذا ، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم. صفحه‌‌های 273 تا 297.
نیکخواه، ع. 1381. تولیدات دامی گزارش نهایی طرح امنیت غذایی، گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم. صفحه‌‌های 409 تا 437.
نیکخواه، ع. 1383. تغذیه گوساله های جایگزین . ناشر: مجله دنیای تغذیه،  102 صفحه.
نیکخواه، ع. 1386. جمعیت گاو، گوسفند و تولید شیر. وزارت کشاورزی ایران (تماس‌‌های شخصی).
نیکخواه، ع.، ح. امانلو و ح. میرزایی الموتی. 1394. تغذیه گاوهای شیری (ترجمه). دانشگاه زنجان، انتشارات پادنیا. 43 صفحه.
نیکخواه، ع.، ح. امانلو، ط. فراهانی و ن. اسلامی فارسونی. 1394. بیماری های متابولیکی گاوهای شیری (ترجمه). تهران انتشارات پریکا. 364 صفحه.
نیکخواه، ع.، ح. امانلو، ط. فراهانی و ن. اسلامی فارسونی. 1394. راهکارهای آتی در نشخوارکنندگان، تغذیه یا اسیب شناسی (ترجمه). انتشارات دانشگاه زنجان. 105 صفحه.
نیکخواه، ع.، ع. صادقی و ب. شورنگ. 1384. رشد، نمو ، تغذیه و مدیریت گوساله های شیرخوار ( ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. 459 صفحه.
نیکخواه، ع.، ع. محرری. 1373. نکات فنی و کاربردی در تغذیه گاوهای شیری. انتشارات محقق، مشهد. 205 صفحه.
نیکخواه، ع.، م.ح. فتحی. 1382. تغذیه بز ( ترجمه). انتشارات مشهد. 138 صفحه.
ولی زاده، ع.، ع. ناصریان و  آ. اژدری فرد. 1382. بیوشیمی سیلاژ (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 413 صفحه.
Aharonia. Y.A. Brosha, Y. Harari. 2004. Night feeding for high-yielding dairy cows in hot weather: effects on intake, milk yield and energy expenditure. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301622604001691
Anonymous. 1988. Animal environmental requirements. Retrieved from http://www.fao.org/docrep/s1250e/s1250e10.htm
Anonymous, 2008. Tackling Dairy Cow Welfare Issues - The Dairy Site. Retrieved from www.thedairysite.com/articles/1627
Anonymous. 2009.  How to Feed the World in 2050. Retrieved from  http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
Anonymous. 2012. Category Archives: Dairy Products and Cancer. The Link between Dairy Products and Cancer (and Obesity) · Breast Cancer and Nutrition. Retrieved from www.marnieclark.com/category/breast-cancer-and.../dairy-products-and-cancer
Anonymous. 2012. Dairy Products And Cancer | MarnieClark.com. Retrieved from Http://marnieclark.com/category/breast-cancer-and.../dairy-products-and-cancer
Anonymous. 2014. Israel`s Dairy Industry - Israeli Dairy Board. Retrieved from www.israeldairy.com/cgi-webaxy/item?info_dairy...dairy-industry.htm
Anonymous. 2014. The dairy industry in Israel. Some facts and Figures 9A) 2014. Retrieved from http://www.israeldairy.com
Anonymous. 2015. Critical Role of Animal Science Research in Food Security and Sustainability. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285722/
Anonymous. 2015 .Global Food Security challenges: sustainability considerations future demand for animal protein (Expo Milano, 7-8/8/2015). Retrieved from www.ec.europa.eu/agriculture/...2015/.../global-food-security-challenges_en.htmi
Anonymous. 2015. Introduction: Overview of the Challenges Facing the Animal Agriculture Enterprise Go to: Challenges Toward The Year 2050. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK285726/
Anonymous. 2015. Iran’s per capita milk consumption. 2015. Retrieved from http://www8.irna.ir/en/News/2716240
Anonymous. 2015. Israel and dairy farming in hot climates (B). Retrieved from http://www.israeldairy.com
Anonymous. 2016. Iran’s per capita milk consumption 2016. Retrieved from http://www8.irna.ir/en/News/2716240/Social/Iran%E2%80%99s_per_capita_milk_consumption
Anonymous. 2016. Problem solving and action planning 2016. Retrieved from http://extension.psu.edu/animals/dairy
Anonymous. 2016. Veterinary Public Health. Retrieved from www.fao.org/ag/againfo/resources/en/pubs_vph.html
Anonymous. 2017. Dairy product. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/dairy-product
Anonymous. 2017.  Horizon 2020 project - future dairy scenarios - Dairy Australia. Retrieved from http://www.dairyaustralia.com
 Anonymous. 2018. A collaboration between key organizations and people across the UK dairy industry examining how to make their sector sustainable. Retrieved from  https://www.forumforthefuture.org/project/dairy-2020/overview
Anonymous. 2018. Dairy consumption in Iran. Retrieved from http://www.varnadairy.com/en/newsurl/107/Dairy-Consumption-in-Iran/default.aspx
Anonymous, 2018, What is tackling problems in dairy cattle industry in management? Retrieved from http://extension.psu.edu/animals/dairy
Bajagai, Y.S. 2012. Effects of Heat Stress on Milk Production in Cattle. Retrieved from http://www.foodandenvironment.com/2012/12/effects-of-heat-stress-in-milk.html
Brian, F. 2015. Snapshot of a modern dairy farm. Retrieved from www.mashable.com/2015/11/05/modern-dairy-farm-brandspeak.
Capp, A. 2014. Ten dairy facts the industry does not want you to know. Retrieved from http://free fromharm.org/dairyfacts
Delgato, C.L. 1999. Livestock to 2020. The next food regulation, Food agriculture and environment. Discussion paper. International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA.
FAO. 2013. Food outlook, Milk and milk production. Retrieved from http://www.milkproduction.com/library/editorialarticles
FAO. 2016. Animal production and health  Retrieved from http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/index.htm
FAO. 2017. Animal Production and Health. Retrieved from www.fao.org/ag/againfo/home/en/index.htm
FAO. 2018. Food and agriculture and organization of the united nations. Retrieved from www.fao.org/home/en
Hutjens, M.F. 2010. Benchmarkig your feed efficiency, Feed costs, and Income over Feed costs. WCD Advances in Dairy Technology 22: 3-10
Jelen, P. 1996. Progress in dairy science: Edited by CJC Phillips. CAB International, Wallingford, Oxon, Ox10 8PE UK. 417 p.
Kurlansky, M. 2014. Inside the Milk Machine: How Modern Dairy Works. Retrieved from http://modernfarmer.com/2014/03/real-talk-milk/
Preston R.L. 2014. Feed composition table for 280 by product feeds of cattle and sheep ,Retrieved from http://www.beefmagazine.com/beef-cattle-feed/2014-feed-composition-table-280-byproduct-feeds-cattle-and-sheep
Thomas, C. 2004. Feed into milk : A new applied feeding system for dairy cows. An advisory manual. Edited by. C.Thomas. Prelims. 65 p.
West, Joe .W. 2017.  Extension Dairy Scientist ... Managing and Feeding Lactating Dairy Cows in Hot Weather (B 956). Retrieved from www.extension.uga.edu/publications/detail.cfm?number=B956