1. وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوه‌های ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

مرتضی خوشخوی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت الله تفضلی؛ احمد خلیقی


2. مدیریت آموزشی و ترویجی در بهره‌برداری پایدار از مراتع‌ کشور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

اسماعیل شهبازی


3. واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


4. معیارها و شاخص‌‌های مؤثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

محمدعلی زارع چاهوکی


5. آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار


6. قابلیت‌های بوم شناختی ماسه زارهای بیابانی فرصتی برای بهره برداری بهینه ازسیستم پخش سیلاب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-23

حسین سرگزی؛ غلامعلی حشمتی


7. کاهش تبخیر از مخزن‌‌ آب سد‌‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-26


8. کاربرد فناوری‌های آینده‌‌نگر در تأمین امنیت غذایی در ایران و جهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

بهمن یزدی صمدی


9. تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-24

سید ناصر موسوی


10. مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-32

کورش وحدتی؛ سعادت ساریخانی


11. راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

علیرضا سپاسخواه


12. بوم‌نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

علیرضا کوچکی؛ نصرالله سفیدبخت


13. بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه‌ای بر منابع آب ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-42

محمدرضا رحیمی‌زاده؛ امید بزرگ‌حداد


14. تولید پایدار اتانول زیستی در ارتباط با منابع آب و خاک در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

علیرضا سپاسخواه


15. تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار برمبنای سنجش تاب ‌آوری (بررسی موردی: جنوب‌غرب کشور)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-44

مهسا عبدالشاه‌نژاد؛ حسن خسروی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ غلام‌رضا زهتابیان؛ امیر علم‌بیگی


16. مروری کلی بر کشاورزی ارگانیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-50

مرتضی خوشخوی


17. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-48

نصرالله سفیدبخت؛ علی نیکخواه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمدجواد ضمیری؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک


18. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه‌‌پزشکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-50

جعفر ارشاد؛ سید محمد اشکان؛ کرامت‌‌اله ایزدپناه؛ ضیاءالدین بنی‌‌هاشمی؛ عباس شریفی تهرانی؛ سعید محرمی‌‌پور؛ قدیر نوری‌‌ قنبلانی


19. واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


20. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 45-56

منصور امیدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ عبدالمجید رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ داریوش مظاهری؛ مصطفی ولی زاده؛ بهمن یزدی صمدی


21. تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره‌‌وری اقتصادی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-62

قاسم زارعی؛ علی محمد جعفری


22. چالش‌های تولید محصول های زراعی در ایران و راه های مقابله با آن ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

بهمن یزدی صمدی


23. آینده، زیست‌فناوری و ایمنی زیستی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 51-62

منصور امیدی؛ مینا سمیعی فراهانی


24. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علوم خاک در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-64

غلامحسین حق‌‌نیا؛ علی ابطحی؛ حمید سیادت؛ فرهاد خرمالی؛ محمدرضا مصدقی


25. مدیریت رودخانه‌ها و سدها در تامین و هدایت آب به دریاچه ارومیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-76

مهدی یاسی