تعداد مقالات: 88

1. راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات باغی استان فارس .

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-16

زینب شکوهی؛ سپیده ذوالنواری؛ آذر شیخ زین‌‌الدین


2. بررسی وضعیت موجود تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی


3. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


4. وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران به روش بررسی اسنادی 1- میوه کاری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

مرتضی خوشخوی؛ کورش وحدتی؛ عنایت‌‌الله تفضلی؛ مجید عزیزی؛ وازگین گریگوریان؛ حسن صالحی؛ مصطفی مبلی


5. وضع موجود تولید محصول های باغبانی در ایران به روش بررسی اسنادی 2- سبزی ها، گل و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-84

مرتضی خوشخوی؛ حسن صالحی؛ مجید عزیزی؛ مصطفی مبلی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت‌‌الله تفضلی؛ مریم حقیقی


6. بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 85-100

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


7. وضعیت موجود و ارایه راهکارهای بهبود کمی و کیفی خشک میوه‌های ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

مرتضی خوشخوی؛ وازگین گریگوریان؛ عنایت الله تفضلی؛ احمد خلیقی


8. مدیریت آموزشی و ترویجی در بهره‌برداری پایدار از مراتع‌ کشور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

اسماعیل شهبازی


9. واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


10. معیارها و شاخص‌‌های مؤثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

محمدعلی زارع چاهوکی


11. آینده‌پژوهی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در افق 1404

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

نیکروز باقری؛ محسن کشاورز ترک؛ فریبرز عباسی؛ نادر عباسی؛ مرضیه بردبار


13. کاهش تبخیر از مخزن‌‌ آب سد‌‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-26


15. تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-24

سید ناصر موسوی


16. مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-32

کورش وحدتی؛ سعادت ساریخانی


17. راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

علیرضا سپاسخواه


18. بوم‌نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-40

علیرضا کوچکی؛ نصرالله سفیدبخت


19. بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه‌ای بر منابع آب ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-42

محمدرضا رحیمی‌زاده؛ امید بزرگ‌حداد


20. تولید پایدار اتانول زیستی در ارتباط با منابع آب و خاک در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

علیرضا سپاسخواه


21. تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار برمبنای سنجش تاب ‌آوری (بررسی موردی: جنوب‌غرب کشور)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 33-44

مهسا عبدالشاه‌نژاد؛ حسن خسروی؛ علی‌اکبر نظری سامانی؛ غلام‌رضا زهتابیان؛ امیر علم‌بیگی


22. مروری کلی بر کشاورزی ارگانیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-50

مرتضی خوشخوی


23. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-48

نصرالله سفیدبخت؛ علی نیکخواه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمدجواد ضمیری؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک


24. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه‌‌پزشکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-50

جعفر ارشاد؛ سید محمد اشکان؛ کرامت‌‌اله ایزدپناه؛ ضیاءالدین بنی‌‌هاشمی؛ عباس شریفی تهرانی؛ سعید محرمی‌‌پور؛ قدیر نوری‌‌ قنبلانی


25. واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی