1. مروری بر توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و جهان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-32

کورش وحدتی؛ سعادت ساریخانی


2. چالش‌های تولید محصول های زراعی در ایران و راه های مقابله با آن ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

بهمن یزدی صمدی