کلیدواژه‌ها = ارزش
تعداد مقالات: 1
1. پرداخت برای خدمت‌‌های بوم‌‌نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع طبیعی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-134

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی