کلیدواژه‌ها = مدیریت پایدار
تعداد مقالات: 2
1. معیارها و شاخص‌‌های مؤثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

محمدعلی زارع چاهوکی


2. واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی