کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی وضعیت موجود تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی کشور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-34

عبدالمجید مهدوی دامغانی


2. کشاورزی بوم‌شناختی و امنیت غذایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 97-110

عبدالمجید مهدوی دامغانی


3. فشرده ‎سازی پایدار سامانه‎ های کشاورزی در ایران برای سازگاری با تغییر اقلیم: فرصت ‌ها و چالش ‎ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-168

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ سیده فاطمه آقامیر؛ حسین محمودی


4. بسته‌بندی محصول‌‌های کشاورزی، راهبردی برای کاهش ضایعات آن‌‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-212

بهجت تاج‌الدین


5. مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

علیرضا سپاسخواه


6. زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-112

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان


8. راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

علیرضا سپاسخواه