کلیدواژه‌ها = پیوند سلامت- بسته‌‌بندی- غذا
تعداد مقالات: 1
1. بسته‌بندی محصول‌‌های کشاورزی، راهبردی برای کاهش ضایعات آن‌‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-212

بهجت تاج‌الدین