کلیدواژه‌ها = شاخص دما- رطوبت
تعداد مقالات: 1
1. مشکل‌‌های مدیریتی گاوداری صنعتی در ایران و ارائه راهکارها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-76

علی نیکخواه