کلیدواژه‌ها = صادرات
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راهبرد‌های تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره‌‌گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 65-80

منصور زیبایی؛ احسان حشتمی رفسنجانی؛ آذر شیخ زین‌‌الدین