کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. معیارها و شاخص‌‌های مؤثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-16

محمدعلی زارع چاهوکی