1. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


2. نگرش همه ‏جانبه بر انتقال آب بین حوضه ‏ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 152-165

امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد