کلیدواژه‌ها = منابع آب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


2. نگرش همه ‏جانبه بر انتقال آب بین حوضه ‏ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 152-165

امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد