نویسنده = ��������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان کشاورزی ایران: یک بررسی دلفی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-156

نعمت الله شیری؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ کیومرث زرافشانی