1. بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


2. ارزیابی سودمندی های اقتصادی رتبه‌بندی محصول‌های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-138

سمانه عابدی؛ محمد علی ملبوبی


3. ارزیابی اقتصادی کاربرد محصول‌های زیست فناور در زنجیره تولید صنعت پرورش مرغ گوشتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 251-266

سمانه عابدی