نویسنده = سمانه عابدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 85-100

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


2. ارزیابی سودمندی های اقتصادی رتبه‌بندی محصول‌های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-138

سمانه عابدی؛ محمد علی ملبوبی