1. نقشه راه توسعه گلخانه ها در منطقه ‌های ساحلی جنوب کشور با اقلیم گرمسیری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 136-151

قاسم زارعی


2. تجارت آب مجازی در ایران از دیدگاه بهره‌‌وری اقتصادی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-62

قاسم زارعی؛ علی محمد جعفری