نویسنده = محمدجواد ضمیری
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های کاربرد زیست‌فناوری‌های تولیدمثلی در دام

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 166-177

محمدجواد ضمیری


2. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-48

نصرالله سفیدبخت؛ علی نیکخواه؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمدجواد ضمیری؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک