نویسنده = حسین آخانی
تعداد مقالات: 1
1. حفظ تنوع زیستی یا زیست‌فناوری: اولویت امروز ایران چیست؟

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-194

حسین آخانی؛ الکساندر رودف