نویسنده = فاطمه حببیب پور مهربان
تعداد مقالات: 1
1. زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-112

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان