نویسنده = محمد علی ملبوبی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سودمندی های اقتصادی رتبه‌بندی محصول‌های کشاورزی بر پایه سلامت و کیفیت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-138

سمانه عابدی؛ محمد علی ملبوبی


2. زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-112

محمد علی ملبوبی؛ فاطمه حببیب پور مهربان