نویسنده = سیده زهره میردیلمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همانندی و ناهمانندی دیدگاه‌های دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی نظام مرتعداری ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 175-188

سیده زهره میردیلمی؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی؛ عزت‌اله مرادی