نویسنده = سید حمید احمدی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-148

سید حمید احمدی؛ علیرضا سپاسخواه