نویسنده = اسماعیل شهبازی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت آموزشی و ترویجی در بهره‌برداری پایدار از مراتع‌ کشور

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

اسماعیل شهبازی