نویسنده = ضیاء الدین بنی هاشمی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد انرژی خورشیدی در مدیریت پایدار بیمارگرهای خاکزاد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-130

ضیاء الدین بنی هاشمی


2. تغییرهای اقلیمی و بیماری‌های گیاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-172

ضیاء الدین بنی هاشمی